ประชาสัมพันธ์ เปิดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มในวันที่ 25และ29 มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์ เปิดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มในวันที่ 25และ29 มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

19 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เปิดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มในวันที่ 29 มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์ เปิดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มในวันที่ 29 มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

07 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน มกราคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

24 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ธันวาคม 2564 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ธันวาคม 2564 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

30 พฤศจิกายน 2564

***ประกาศแก้ไขระยะเวลาสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่3 โดยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะสามารถรับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้*** ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอามขอเชิญชวน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอ

***ประกาศแก้ไขระยะเวลาสำหรับการรับวัคซีนเข็มที่3 โดยจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2 มาแล้วอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะสามารถรับวัคซีนเข็มที่ 3 ได้*** ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอามขอเชิญชวน ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-15.00น. ณ หอประชุมอำเภอนายายอาม (โปรดอ่านรายละเอียดการฉีดวัคซีนในป้ายประกาศ)

22 พฤศจิกายน 2564

แก้ไข ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00น.-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดนายายอาม (มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการฉีดส

แก้ไข ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลนายายอาม ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00น.-12.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ตลาดนายายอาม (มีการเปลี่ยนแปลงสูตรการฉีดสำหรับคนไทยโปรดอ่านรายละเอียด)

16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอประกาศปรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม ขอประกาศปรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

16 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19อำเภอนายายอาม ประชาสัมพันธ์เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม3(AstraZeneca) ในวันที่16-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-15.00น. ณ หอประชุมนายายอาม

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19อำเภอนายายอาม ประชาสัมพันธ์เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็ม3(AstraZeneca) ในวันที่16-17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-15.00น. ณ หอประชุมนายายอาม

11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม แจ้งงดบริการ ในวันที่ 29และ30 พฤศจิกายน 2564 หน่วยบริการฯต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม แจ้งงดบริการ ในวันที่ 29และ30 พฤศจิกายน 2564 หน่วยบริการฯต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย

11 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19(Pfizer) เข็ม 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ประกาศหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19(Pfizer) เข็ม 1 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

10 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102