กำหนดการฉีดวัคซีนCovid19 โรงพยาบาลนายายอาม

*ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ วันที่ 9-10มิ.ย.64 เวลา 8.00-16.00น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลนายายอาม - วันที่ 9 มิย.64 ผู้ที่นัดมาฉีดได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนได้วันนัดฉีด วันที่ 9,16,17,23,24 และ 30 มิ.ย.64 - วันที่ 10 มิ.ย.64 ผู้ที่นัดมาฉีด ได้แก่ ผู้ที่ลงทะเบียนได้วันนัดฉีด วันที่ 10 มิ.ย.64 และ วันที่ 1 ก.ค.64 ติดต่อสอบถาม โทร. 039491103-106 ต่อ 104 ทุกวันเวลาราชการ หรือ 0843622311

07 มิถุนายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม แนวทางการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.นายายอาม (จัดส่งเฉพาะยารับประทาน ไม่จัดส่งยาฉีดอินซูลิน)

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม แนวทางการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รพ.นายายอาม (จัดส่งเฉพาะยารับประทาน ไม่จัดส่งยาฉีดอินซูลิน)

04 มิถุนายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม ตามที่ โรงพยาบาลนายายอาม ได้นัดผู้ป่วยเบาหวานตรวจภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน) เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ทีมตรวจจอประสาทตา ไม่สามารถเข้ามาให้บริการที่ รพ.นายายอาม ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ จึงข

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม ตามที่ โรงพยาบาลนายายอาม ได้นัดผู้ป่วยเบาหวานตรวจภาวะแทรกซ้อน (ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน) เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 ทีมตรวจจอประสาทตา ไม่สามารถเข้ามาให้บริการที่ รพ.นายายอาม ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ จึงขอเลื่อนการตรวจไปอย่างไม่มีกำหนด

04 มิถุนายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ในวันที่ 7 และ13 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ในวันที่ 7 และ13 พฤษภาคม 2564 ให้มารับการฉัดวัคซีน เข็ม2 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ในระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 15.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลนายายอาม

17 พฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ทางโรงพยาบาลนายายอาม (คลินิกเบาหวาน) ขอเลื่อนนัด การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ( ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน )

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ตามมาตรการป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเบาหวานและญาติ ทางโรงพยาบาลนายายอาม (คลินิกเบาหวาน) ขอเลื่อนนัด การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวาน ( ตา ไต เท้า สุขภาพจิต ฟัน ) ผู้ป่วยเบาหวานที่นัด 20 พฤษภาคม 2564. เลื่อนนัดเป็น 8 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยเบาหวานที่นัด 27 พฤษภาคม 2564. เลื่อนนัดเป็น 15 กรกฎาคม 2564

14 พฤษภาคม 2564

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac โรงพยาบาลนายายอาม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2564

สรุปการให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac โรงพยาบาลนายายอาม ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 13 พฤษภาคม 2564

14 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปพื้นที่เสี่ยงตามประกาศสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี สังเกตตนเองที่บ้าน 14 วัน

ประกาศ ขอความร่วมมือประชาชนที่ไปพื้นที่เสี่ยงตามประกาศสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี สังเกตตนเองที่บ้าน 14 วัน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง มีผื่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที งานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายายอาม เบอร์โทร 090-1310179

02 พฤษภาคม 2564

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102