ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย อายุ6เดือนขึ้นไป เวลา 08.00น.-11.30น. ณ ห้องประชุมร่มไทร

ประกาศโรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย อายุ6เดือนขึ้นไป เวลา 08.00น.-11.30น. ณ ห้องประชุมร่มไทร

03 ธันวาคม 2565

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน อายุ 6 เดือนขึ้นไป เปิดฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ สถานที่ฉีดวัคซีน ห้องประชุมร่มไทร เวลา 08.00-11.30น.

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชน อายุ 6 เดือนขึ้นไป เปิดฉีดวัคซีนทุกวันจันทร์ สถานที่ฉีดวัคซีน ห้องประชุมร่มไทร เวลา 08.00-11.30น.

03 พฤศจิกายน 2565

ทุกครั้ง...เมื่อใช้ “สิทธิบัตรทอง”อย่าลืมพก “บัตรประชาชน”

ทุกครั้ง...เมื่อใช้ “สิทธิบัตรทอง”อย่าลืมพก “บัตรประชาชน” ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ “บัตรทอง 30 บาท”เมื่อเข้ารับบริการอย่าลืมพกบัตรประชาชนไปด้วยทุกครั้ง ยื่น “บัตรประชาชน” ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อ - ยืนยันตัวตนการใช้สิทธิบริการ - ป้องกันการถูกสวมสิทธิ - ลดขั้นตอนกรอกเอกสาร - สะดวก ง่าย และไม่ยุ่งยาก

03 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลนายายอาม ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม โปรดนำบัตรประชาชนมาด้วย เมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลนายายอาม ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์

24 ตุลาคม 2565

โรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลนายายอาม เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 4 ปี เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

20 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่โรงพยาบาลนายายอาม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระยะเวลากว่า 5 ปี เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

วันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่โรงพยาบาลนายายอาม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระยะเวลากว่า 5 ปี เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

30 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ตุลาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน ตุลาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลนายายอาม

27 กันยายน 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กันยายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กันยายน 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลนายายอาม

26 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน สิงหาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน สิงหาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

27 กรกฏาคม 2565

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนคลินิคเด็กดี(EPI) เนื่องจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการ ท่านที่ได้รับการนัดไว้ ให้มารับบริการในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-11.30น.

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงวันฉีดวัคซีนคลินิคเด็กดี(EPI) เนื่องจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการ ท่านที่ได้รับการนัดไว้ ให้มารับบริการในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-11.30น.

10 กรกฏาคม 2565

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กรกฎาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

ประชาสัมพันธ์แผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือน กรกฎาคม 2565 จากหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนายายอาม

26 มิถุนายน 2565

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102