โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุ

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 70 ชิ้น มอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม

07 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม เพื่อให้บริการกับผู้ป่วย...ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

10 กันยายน 2563

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลนายายอาม ปี 2563 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลนายายอาม ปี 2563 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

16 มิถุนายน 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภนายายอาม ที่มอบน้ำดื่ม ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ และตรวจสอบระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภนายายอาม ที่มอบน้ำดื่ม ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ และตรวจสอบระบบการจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการ PEA สู้ภัยโควิด-19

18 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณนายพงศ์เศวต ศรีทองคำ ร้านเมืองใหม่มือถือ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ รพ.นายายอาม

ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

01 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านวิจัยการเกษตร โดยนายวิจัย มุกดาสนิทและครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ รพ.นายายอาม

ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

01 พฤษภาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ บริษัท ทองไทย เทคนิคอล รับเบอร์ จำกัด บริจาคเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ดังนี 1.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก จำนวน 15 เครื่อง 2.เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 3 เครื่อง 3.เครื่องวัดความดันโลิตอัตโนมัติดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง 4.เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง 5.ชุด PPE จำนวน 10 ชุด 6.แอลกอฮอล์ 95% จำนวน 20 ลิตร 7.หน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 200 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.นายายอาม #สู้ภัย COVID-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

24 เมษายน 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ชมรม Nayaiam Running บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.หน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,000 ชิ้น 2.หมวกคลุมผมทางการแพทย์ จำนวน 400 ชิ้น 3.Face shield ประดิษฐ์ จำนวน 60 ชิ้น

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ชมรม Nayaiam Running บริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.หน้ากากอนามัย Surgical Mask จำนวน 1,000 ชิ้น 2.หมวกคลุมผมทางการแพทย์ จำนวน 400 ชิ้น 3.Face shield ประดิษฐ์ จำนวน 60 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.นายายอาม

23 เมษายน 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณท่าน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม พร้อมคณะ ที่มอบหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น และ Face shield ประดิษฐ์ จำนวน 45 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณท่าน ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม พร้อมคณะ ที่มอบหน้ากากผ้า จำนวน 100 ชิ้น และ Face shield ประดิษฐ์ จำนวน 45 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.นายายอาม

23 เมษายน 2563

รพ.นายายอาม ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทีม อสม. หมู่ 11 ตำบลนายายอาม ที่ได้บริจาค เสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์แบบกันน้ำ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และผ้าเปียก มอบให้ รพ.นายายอาม ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านและครอบครัวมา ณ ที่นี้

รพ.นายายอาม ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทีม อสม. หมู่ 11 ตำบลนายายอาม ที่ได้บริจาค เสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์แบบกันน้ำ เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ และผ้าเปียก มอบให้ รพ.นายายอาม ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านและครอบครัวมา ณ ที่นี้

13 เมษายน 2563