วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบชุด CPE GOWN ,ถุงคลุมเท้า Leg Cover และ Face Shield จากคุณคณิน ศิริสุวัฒน์ บริษัท ทองไทย เทคนิคคอล รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์ รับเบอร์ จำกัด

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบชุด CPE GOWN ,ถุงคลุมเท้า Leg Cover และ Face Shield จากคุณคณิน ศิริสุวัฒน์ บริษัท ทองไทย เทคนิคคอล รับเบอร์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์ รับเบอร์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนา และขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

02 มิถุนายน 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบหูฟังทางการแพทย์ จำนวน 10 ชุด มูลค่า 44,000 บาท จากนายวรพรต แซ่ซื้อ ร้านรุ่งเรืองยนต์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบหูฟังทางการแพทย์ จำนวน 10 ชุด มูลค่า 44,000 บาท จากนายวรพรต แซ่ซื้อ ร้านรุ่งเรืองยนต์ ปากทางช้าม ต.นายายอาม บริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ขออนุโมทนา และขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

27 พฤษภาคม 2564

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย แบบ 3 ชั้น จากบริษัท ทองไทย เทคนิคอล จำกัด และ บริษัท แกรนด์ รับเบอร์ จำกัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย แบบ 3 ชั้น จากบริษัท ทองไทย เทคนิคอล จำกัด และ บริษัท แกรนด์ รับเบอร์ จำกัด เพื่อช่วยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขออนุโมทนา และขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

21 พฤษภาคม 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คุณรัชนี คุ้มวงศ์ดี ร่วมกับ ร้านขนมบ้านติ๊ด นำขนมสังขยามาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คุณรัชนี คุ้มวงศ์ดี ร่วมกับ ร้านขนมบ้านติ๊ด นำขนมสังขยามาให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน

19 พฤษภาคม 2564

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณครอบครัวนางสมศรี ประกอบทรัพย์ ที่นำพัดลมตั้งพื้น มาบริจาค

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณครอบครัวนางสมศรี ประกอบทรัพย์ ที่นำพัดลมตั้งพื้น มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้คุณแม่สมศรี ประกอบทรัพย์

19 พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายจินหวัง พานรัตตินนท์ เจ้าของล้งทุเรียน JW

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายจินหวัง พานรัตตินนท์ เจ้าของล้งทุเรียน JW อยู่ หมู่ 11 ตำบลนายายอาม จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย ขออนุโมทนา และขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

18 พฤษภาคม 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบข้าวสาร 20 ถัง และน้ำดื่ม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบข้าวสาร 20 ถัง และน้ำดื่ม จากศูนย์กระจายสินค้าข้าวตราจัสมิน ภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย...ขออนุโมทนาและขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

17 พฤษภาคม 2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท เดอเบล จำกัด นำเครื่องดื่ม แมนซั่ม โมฮีโต้ จำนวน 50 ลัง

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัท เดอเบล จำกัด นำเครื่องดื่ม แมนซั่ม โมฮีโต้ จำนวน 50 ลัง มาบริจาคมอบให้ รพ.นายายอาม เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขอขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มาณ โอกาสนี้

14 พฤษภาคม 2564

บจก.มานพการเกษตร นายายอาม และตลาดนัดเจ๊ต๊ะ นายายอาม โดยเจ๊ต๊ะ เลิสพัชรราชราและครอบครัว บริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 โหล และกระดาษทิชชู6โหลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19

บจก.มานพการเกษตร นายายอาม และตลาดนัดเจ๊ต๊ะ นายายอาม โดยเจ๊ต๊ะ เลิสพัชรราชราและครอบครัว บริจาคน้ำดื่มจำนวน 100 โหล และกระดาษทิชชู6โหลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 โดย นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม หัวหน้างานบริการด้านปฐมภูมิฯ และคุณศตศักดิ์ กล่อมสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนายายอาม เป็นตัวแทนรับมอบ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

14 พฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ บ้านสวน สุขใจ จันทบุรี คุณณัฐชยา ลำดับวงศ์ คุณธีระเนตร ไศละสูต คุณจตุพร มีสกุล คุณพรสวรรค์ ตรีพาสัย คุณรสพร สุขสมพร ที่บริจาคเงินมอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 10,000.99 บาท

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ บ้านสวน สุขใจ จันทบุรี คุณณัฐชยา ลำดับวงศ์ คุณธีระเนตร ไศละสูต คุณจตุพร มีสกุล คุณพรสวรรค์ ตรีพาสัย คุณรสพร สุขสมพร ที่บริจาคเงินมอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 10,000.99 บาท เพื่อสนับสนุนในการ ปฏิบัติงาน สู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

13 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านจินดาการเกษตรนายายอาม นำชุด PPE , Faceshiled และแอลกอฮอล์ มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ร้านจินดาการเกษตรนายายอาม นำชุด PPE , Faceshiled และแอลกอฮอล์ มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน สู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

13 พฤษภาคม 2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากคุณนุจรินทร์ รู้สรรพกิจ อยู่หมู่ 14 ตำบลนายายอาม จำนวน 10,000 บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากคุณนุจรินทร์ รู้สรรพกิจ อยู่หมู่ 14 ตำบลนายายอาม จำนวน 10,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน สู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย ขออนุโมทนาและขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

13 พฤษภาคม 2564

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102