วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัว กรดแก้ว โดยคุณสกุลรัตน์ กรดแก้ว ที่ส่งถุงครอบขา จำนวน 110 คู่ มาบริจาค มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัว กรดแก้ว โดยคุณสกุลรัตน์ กรดแก้ว ที่ส่งถุงครอบขา จำนวน 110 คู่ มาบริจาค มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มา ณ โอกาสนี้

27 มิถุนายน 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ทีมจิตอาสา หาชุดหมีให้ (พี่)หมอ โดยคุณตุ๊กตา คุณนิรันดร์ คุณกระแต ที่ส่งเฟสชิว จำนวน 59 ชิ้น มาบริจาค มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ทีมจิตอาสา หาชุดหมีให้ (พี่)หมอ โดยคุณตุ๊กตา คุณนิรันดร์ คุณกระแต ที่ส่งเฟสชิว จำนวน 59 ชิ้น มาบริจาค มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มา ณ โอกาสนี้

17 มิถุนายน 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนางลัดดาพร บำรุง จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนางลัดดาพร บำรุง จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

16 มิถุนายน 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างข้าม ที่สนับสนุนรถแมคโครเล็ก มาช่วยขุดดินเพื่อค้นหาจุดที่ท่อน้ำประปาแตก ภายในโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลช้างข้าม ที่สนับสนุนรถแมคโครเล็ก มาช่วยขุดดินเพื่อค้นหาจุดที่ท่อน้ำประปาแตก ภายในโรงพยาบาลนายายอาม

29 พฤษภาคม 2565

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนางมาลัย เหมเวช จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า สำหรับดูแลผู้ป่วย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนางมาลัย เหมเวช จำนวน 50,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า สำหรับดูแลผู้ป่วย ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

29 พฤษภาคม 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565...โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านหนิงการเกษตรหนองคล้า ที่นำอุปกรณ์การแพทย์มาบริจาค มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อดูแลผู้ป่วย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565...โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านหนิงการเกษตรหนองคล้า ที่นำอุปกรณ์การแพทย์มาบริจาค มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อดูแลผู้ป่วย 1.เตียงนอนผู้ป่วย 2.รถเข็นนั่งผู้ป่วย 3.ถังออกซิเจน 4.วอล์คเกอร์ 4 ขา ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

26 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่ส่งตัวแทนมาบริจาคน้ำดื่ม มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 120 pack เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่ส่งตัวแทนมาบริจาคน้ำดื่ม มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 120 pack เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโควิดของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ

18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นางสาวอุษา เวชสิทธิ์ นายวีระยุทธ จันทโสภณพร ที่ร่วมกันบริจาควัสดุทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นางสาวอุษา เวชสิทธิ์ นายวีระยุทธ จันทโสภณพร ที่ร่วมกันบริจาควัสดุทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด ดังนี้ 1. เอี้ยมพลาสติก จำนวน 220 ตัว 2. ถุงหุ้มขาพลาสติก จำนวน 120 คู่ 3. Face shield จำนวน 150 ชิ้น ขอขอบคุณในจิตอันกุศลตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ นางสาวสุภา ชำนาญเวช ที่นำกระเป๋าผ้า (เย็บด้วยตนเอง) มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ นางสาวสุภา ชำนาญเวช ที่นำกระเป๋าผ้า (เย็บด้วยตนเอง) มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ขอขอบคุณในจิตอันกุศลตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล จากทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้เย็นใหม่ ทดแทนตู้เย็นเดิมที่ชำรุด มอบให้กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลนายายอาม รวมมูลค่า 15,190 บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล จากทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อตู้เย็นใหม่ ทดแทนตู้เย็นเดิมที่ชำรุด มอบให้กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลนายายอาม รวมมูลค่า 15,190 บาท 1. นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม 2. นางสาววิลัย เจนจัดการ 3. นางนีรนุช สุริยะรังษี 4. นางปัทมา รัตนาธรรม 5. นางสาวขวัญจิต สุกกลัด 6. นางสาวขวัญใจ สุกกลัด 7. นางปรานอม วรสายัณห์

18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณสรัญญา คงขวัญและครอบครัวสนับสนุนอาหารกลางวันหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณสรัญญา คงขวัญและครอบครัวสนับสนุนอาหารกลางวันหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

11 พฤษภาคม 2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางจิตติมา รำพึงกุล หัวหน้างานผู้ป่วยใน รับมอบที่นอนลม จำนวน 4 ชุด จากนางสาวธัณพิมล ศรีวิวรรธนกุล และญาติมิตร เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 29 เมษายน 2565 นางจิตติมา รำพึงกุล หัวหน้างานผู้ป่วยใน รับมอบที่นอนลม จำนวน 4 ชุด จากนางสาวธัณพิมล ศรีวิวรรธนกุล และญาติมิตร เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลิอกันมา ณ โอกาสนี้

29 เมษายน 2565

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102