โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ที่นำหินคลุก พร้อมด้วยทีมงาน มาปรับเกลี่ยลานดิน ที่เป็นหลุมลึก เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน สามารถจอดรถในขณะที่มารับส่งผู้ป่วย ที่มารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนายายอาม ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ที่นำหินคลุก พร้อมด้วยทีมงาน มาปรับเกลี่ยลานดิน ที่เป็นหลุมลึก เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน สามารถจอดรถในขณะที่มารับส่งผู้ป่วย ที่มารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนายายอาม ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

22 มีนาคม 2564

รพ.นายายอาม ขอขอบคุณนางสาวธนาพร เกื้อกาญจนาภรณ์ (หมอปอนด์) ที่บริจาคปรอทดิจิตอล จำนวน 54 อัน และเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จำนวน 7 ชุด เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล กิจการรุ่งเรืองตลอดไป

รพ.นายายอาม ขอขอบคุณนางสาวธนาพร เกื้อกาญจนาภรณ์ (หมอปอนด์) ที่บริจาคปรอทดิจิตอล จำนวน 54 อัน และเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จำนวน 7 ชุด เนื่องในวันครบรอบวันเกิด ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล กิจการรุ่งเรืองตลอดไป

22 มีนาคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ "เพจแก้วเสียงธรรม" ในกิจกรรมทำบุญมอบ "เครื่องให้ออกซิเจน" (สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่เจาะคอ) มอบให้กับโรงพยาบาลนายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ "เพจแก้วเสียงธรรม" ในกิจกรรมทำบุญมอบ "เครื่องให้ออกซิเจน" (สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่เจาะคอ) มอบให้กับโรงพยาบาลนายายอาม ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. เครื่องให้ออกซิเจน 1 เครื่อง 2. เครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว 1 เครื่อง 3. ชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน 1 ชุด 4. เครื่องวัดความดัน 1 เครื่อง 5. ธรรมะของหลวงพ่อจรัญ

15 มีนาคม 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ2564

24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมพลังร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมพลังร่วมใจ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

18 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวโชควัฒนาสิษฐ์​ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น และผ้าอนามัยผู้ใหญ่ มามอบให้ รพ.นายายอามค่ะ

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวโชควัฒนาสิษฐ์​ บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยพัดลมตั้งพื้น และผ้าอนามัยผู้ใหญ่ มามอบให้ รพ.นายายอามค่ะ

18 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม รับตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลนายายอาม รับตรวจราชการจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6

08 กุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุ

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านทองธนาภัณฑ์, ร้านทองเฮงฮวด ,ร้าน 3 พีลิสซิ่ง ,ครอบครัวคุณศุภาดา เกริกพันธ์ชัย ,ครอบครัว คุณนายจักรกริสน์ จรัสจักรวาฬ และครอบครัวคุณสุรชัย เตชะอัครเกษม ที่บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 5 เครื่อง และเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 70 ชิ้น มอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม

07 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ สามแยกรพ.สต. คลองขุดที่ร่วมบริจาคเงินจำนวน 2,500 บาท และนายนรินทน์ มิ่งมณี รองนายกอำเภอนายายอาม บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าอาหารและน้ำดื่มของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานคัดกรองเฝ้าระวังโควิด-19

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ ร้าน ต.นายายอาม ที่นำน้ำดื่มฟีลาโน่ มาบริจาคมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

05 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณไสว สมบูรณ์ คุณศิริพร และคุณภาณุนี พิริยะวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท มอบให้ รพ.นายายอาม เพื่อให้บริการกับผู้ป่วย...ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

10 กันยายน 2563

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102