วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนฤมล วรรณเวช นักโภชนาการปฏิบัติการ รับมอบข้าวสาร จำนวน 9 ถัง มูลค่า 4,698 บาท จากคุณวรพรต แซ่ซื้อ (ร้านรุ่งเรืองยนต์) อยู่ปากทางช้างข้าม ตำบลนายายอาม เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนฤมล วรรณเวช นักโภชนาการปฏิบัติการ รับมอบข้าวสาร จำนวน 9 ถัง มูลค่า 4,698 บาท จากคุณวรพรต แซ่ซื้อ (ร้านรุ่งเรืองยนต์) อยู่ปากทางช้างข้าม ตำบลนายายอาม เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ที่นอกพักรักษา ณ โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมาตลอด ณ โอกาสนี้

29 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะ รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะ รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า จากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

27 พฤศจิกายน 2565

นางสาวนฤมล วรรณเวช นักโภชนาการปฏิบัติการ รับมอบข้าวสาร จำนวน 135 ก.ก. มูลค่า 4,698 บาท จากคุณวรพรต แซ่ซื้อ (ร้านรุ่งเรืองยนต์) อยู่ปากทางช้างข้าม ตำบลนายายอาม เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ที่นอกพักรักษา ณ โรงพยาบาลนายายอาม

นางสาวนฤมล วรรณเวช นักโภชนาการปฏิบัติการ รับมอบข้าวสาร จำนวน 135 ก.ก. มูลค่า 4,698 บาท จากคุณวรพรต แซ่ซื้อ (ร้านรุ่งเรืองยนต์) อยู่ปากทางช้างข้าม ตำบลนายายอาม เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย ที่นอกพักรักษา ณ โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศล ที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มาตลอด ณ โอกาสนี้

28 ตุลาคม 2565

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จากนางวรรณา (ร้านทองธนาภัณฑ์ สาขานายายอาม) มูลค่า 100,000 บาท

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ จากนางวรรณา (ร้านทองธนาภัณฑ์ สาขานายายอาม) มูลค่า 100,000 บาท 1.กล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 เครื่อง 2.รถเข็นนั่งผู้ป่วย สแตนเลส จำนวน 5 คัน 3.โต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 2 ตัว ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มา ณ โอกาสนี้

28 ตุลาคม 2565

ยินดีกับญาติและผู้ป่วยที่ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนายายอามและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินขอขอบคุณญาติและผู้ป่วยที่นำกระเช้าแสดงความขอบคุณมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนายายอาม

ยินดีกับญาติและผู้ป่วยที่ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนายายอามและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินขอขอบคุณญาติและผู้ป่วยที่นำกระเช้าแสดงความขอบคุณมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนายายอาม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับบริการตามมาตรฐาน รวดเร็วและปลอดภัย

26 ตุลาคม 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่นำน้ำดื่มมาบริจาค มอบให้จำนวน 100 pack เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่นำน้ำดื่มมาบริจาค มอบให้จำนวน 100 pack เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ มา ณ โอกาสนี้

12 ตุลาคม 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายชานนท์ - นางวิไล เปรื่องชนะ และครอบครัว (ร้านขาย ป.จารุวัฒน์ ตลาดนายายอาม) จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายชานนท์ - นางวิไล เปรื่องชนะ และครอบครัว (ร้านขาย ป.จารุวัฒน์ ตลาดนายายอาม) จำนวน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือ และสนับสนุนการดูแลสุขภาพประชาชนไปด้วยกัน มา ณ โอกาสนี้

12 ตุลาคม 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณขนมแสนอร่อย ที่นำมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย จากเรือโทปรีชา - นางนันทนี มากมี และลูกๆ เจ้าของร้านสามใบเถา เพื่ออุทิศให้บุพการี

วันที่ 22 กันยายน 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณขนมแสนอร่อย ที่นำมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย จากเรือโทปรีชา - นางนันทนี มากมี และลูกๆ เจ้าของร้านสามใบเถา เพื่ออุทิศให้บุพการี ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

23 กันยายน 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยนางสายทิพย์ รุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไวเดอร์เทรดดิ้งจำกัด เพื่อจัดซื้อเครื่องผ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 22 กันยายน 2565 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยนางสายทิพย์ รุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท ไวเดอร์เทรดดิ้งจำกัด เพื่อจัดซื้อเครื่องผ้า สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ

23 กันยายน 2565

รงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่นำน้ำดื่มมาบริจาค มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 100 pack

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณธนาวุฒิ เจริญภักดีกิจ เจ้าของร้าน ต.ยานยนต์นายายอาม ที่นำน้ำดื่มมาบริจาค มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 100 pack เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมาตลอดอย่างสม่ำเสมอ

16 กันยายน 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยนางสาวปวิตรา สุทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง จากนายประสาท - นางสติ ชื่นทรวง เพื่ออุทิศให้ นายวิศิษฐ์ - นางอรุณี ศรีวิ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยนางสาวปวิตรา สุทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง จากนายประสาท - นางสติ ชื่นทรวง เพื่ออุทิศให้ นายวิศิษฐ์ - นางอรุณี ศรีวิวรรธนกุล ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

04 สิงหาคม 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมด้วยเครื่องดูดเสมหะ จากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า พร้อมด้วยเครื่องดูดเสมหะ จากพระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้ด้วยเทอญ

04 สิงหาคม 2565

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102