วันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และนางสายทิพย์ รุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รับมอบรถเข็นนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 45,000 บาท จากนางต๊ะ เลิศพัชรราชา (ตลาดนัดเจ๊ต๊ะ อำเภอนายายอาม)

วันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และนางสายทิพย์ รุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รับมอบรถเข็นนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 45,000 บาท จากนางต๊ะ เลิศพัชรราชา (ตลาดนัดเจ๊ต๊ะ อำเภอนายายอาม) เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขออนุโมทนาและขออำนวยพรให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สิริสวัสดิ์พัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

17 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ลูกหลานป้ากู๋ จันทวาท ที่สนับสนุนขนมให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ลูกหลานป้ากู๋ จันทวาท ที่สนับสนุนขนมให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 กันยายน 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ทีมพะโล้กรุ๊ป ที่สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 16 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ทีมพะโล้กรุ๊ป ที่สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 กันยายน 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณประจักษ์​ประธาน​อสม.อ.นายายอาม ที่สนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณประจักษ์​ประธาน​อสม.อ.นายายอาม ที่สนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 กันยายน 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ อสม.เขตรพ.ที่สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 13 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ อสม.เขตรพ.ที่สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล​นายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 กันยายน 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นายเจ๋ง วงศ์ทิมและครอบครัว ที่ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนายายอามเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นายเจ๋ง วงศ์ทิมและครอบครัว ที่ร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนายายอามเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 กันยายน 2564

วันที่ 10 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นายสมชาย รัตนเมธานนท์ และครอบครัว (บริษัท กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด) ที่บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพ

วันที่ 10 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ นายสมชาย รัตนเมธานนท์ และครอบครัว (บริษัท กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด) ที่บริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 2,500 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

12 กันยายน 2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณอัญชลี ทองปราม ที่นำชุด PPE มาบริจาคมามอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 8 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณอัญชลี ทองปราม ที่นำชุด PPE มาบริจาคมามอบให้ โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

12 กันยายน 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายแพทย์เรืองยศ วนานันต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลนายายอาม รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ขนม นม กระดาษทิชชู น้ำดื่ม แผ่นรองซึมซับ จากคุณธนกร นนท์เทศา ร้าน TIMEPIECE.N อยู่ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง บริจาคให้เพื่อสนับสนุนการป

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายแพทย์เรืองยศ วนานันต์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลนายายอาม รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง ขนม นม กระดาษทิชชู น้ำดื่ม แผ่นรองซึมซับ จากคุณธนกร นนท์เทศา ร้าน TIMEPIECE.N อยู่ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง บริจาคให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

08 กันยายน 2564

วันที่ 3กันยายน 2564โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณประภาพร ทวีธนาทรัพย์ สนับสนุนขนมมามอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนายายอาม ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

วันที่ 3กันยายน 2564โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณประภาพร ทวีธนาทรัพย์ สนับสนุนขนมมามอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนายายอาม ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

05 กันยายน 2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง จากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดน้ำพุ จันทบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันก

วันที่ 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนายายอาม ได้รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง จากคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดน้ำพุ จันทบุรี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

05 กันยายน 2564

วันที่ 3กันยายน 2564โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านนายายอามเภสัชสนับสนุนน้ำผลไม้มามอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนายายอาม ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

วันที่ 3กันยายน 2564โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ ร้านนายายอามเภสัชสนับสนุนน้ำผลไม้มามอบเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนายายอาม ในการปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ขออนุโมทนาและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน

05 กันยายน 2564

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102