วันที่ 14 มกราคม 2565 นายไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนายายอาม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมร

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลนายายอาม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

16 มกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวไชยโชติสนับสนุนกระเพาะปลา ครอบครัวกำนันธงชัย จินดาพรรณ สนับสนุนสับปะรด หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 10 มกราคม 2565 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ครอบครัวไชยโชติสนับสนุนกระเพาะปลา ครอบครัวกำนันธงชัย จินดาพรรณ สนับสนุนสับปะรด หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

11 มกราคม 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณมะปราง แดงจ่าง และครอบครัว ที่นำเตียงนอนผู้ป่วย และถังออกซิเย่น มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่สอิ้ง แดงจ่าง

วันที่ 6 มกราคม 2565 โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณมะปราง แดงจ่าง และครอบครัว ที่นำเตียงนอนผู้ป่วย และถังออกซิเย่น มาบริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่สอิ้ง แดงจ่าง

07 มกราคม 2565

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายธนกร นนท์เทศา (ร้าน TIMEPIECE.N ร้านเสื้อผ้ากีฬา) จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาคจากนายธนกร นนท์เทศา (ร้าน TIMEPIECE.N ร้านเสื้อผ้ากีฬา) จำนวน 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

30 ธันวาคม 2564

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณสมจิตร-คุณกนกวรรณ เทพพิทักษ์ เพื่อสมทบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากคุณสมจิตร-คุณกนกวรรณ เทพพิทักษ์ เพื่อสมทบการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เนื่องในวันเกิดของคุณกนกวรรณ เทพพิทักษ์ ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน และขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรง กิจการรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

22 ธันวาคม 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รับมอบเงิน จากหมอแนน(วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์)และครอบครัว บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รับมอบเงิน จากหมอแนน(วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์)และครอบครัว บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ โรงพยาบาลนายายอาม

16 ธันวาคม 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณมานพ - คุณอิสรีย์ - คุณสุกานดา เอื้อสว่างพร (บริษัท เอ็ม ยู พี วีล จำกัด) เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า โรงพยาบาลนายาย

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณมานพ - คุณอิสรีย์ - คุณสุกานดา เอื้อสว่างพร (บริษัท เอ็ม ยู พี วีล จำกัด) เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องผ้า โรงพยาบาลนายายอาม

16 ธันวาคม 2564

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณบุญไทย กลีบแก้ว สนับสนุนขนุนหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ คุณบุญไทย กลีบแก้ว สนับสนุนขนุนหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

16 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.00น. ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ได้จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ปี2564 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.00น. ณ ห้องประชุมร่มไทร โรงพยาบาลนายายอาม

12 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณมณีกานต์ สุภาเส ที่นำโต๊ะวางของไหว้ จำนวน 3 ชุด มาเปลี่ยนให้ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และทาสีของเดิมที่ซีด หน้าองค์พระยืน พระภูมิ และเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลนายายอาม

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณมณีกานต์ สุภาเส ที่นำโต๊ะวางของไหว้ จำนวน 3 ชุด มาเปลี่ยนให้ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด และทาสีของเดิมที่ซีด หน้าองค์พระยืน พระภูมิ และเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลนายายอาม

08 ธันวาคม 2564

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ 1.คุณยงยุทธ รุ่งโรจน์ สนับสนุนข้าวกล่อง 2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม2ราย สนับสนุนเครื่องดื่มเย็นและน้ำดื่ม10 แพ็คหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ 1.คุณยงยุทธ รุ่งโรจน์ สนับสนุนข้าวกล่อง 2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม2ราย สนับสนุนเครื่องดื่มเย็นและน้ำดื่ม10 แพ็คหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

08 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณ 1.คุณยงยุทธ รุ่งโรจน์ สนับสนุนข้าวกล่อง 2.คุณสมทรง ประภาโส นัยสวนคาเฟ่แอนด์บาร์ สนับสนุนเครื่องดื่มกาแแฟ 3.คุณนุชลดา แซ่คัว ร้านอาหารคุณดำ สนับสนุนขนมฟักทองแกงบวด 4.คุณเรณุกา สาเสนา สนับสนุนส้มตำขนมจีนหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลนายายอาม ขออนุโมทนาสาธุและขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

08 ธันวาคม 2564

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102