วันที่ 28 เมษายน 2566...โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณแม่วิลัย วงศ์หงษ์ (คุณแม่ของพี่บิ๋ม งานผู้ป่วยนอก) ที่นำข้าวผัดปูแสนอร่อย มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันที่ 28 เมษายน 2566...โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ คุณแม่วิลัย วงศ์หงษ์ (คุณแม่ของพี่บิ๋ม งานผู้ป่วยนอก) ที่นำข้าวผัดปูแสนอร่อย มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ขอขอบคุณในจิตอันกุศล และอำนวยพรให้สุขภาพแข็งแรง มีความสุข กิจการรุ่งเรืองตลอดไป

28 เมษายน 2566

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะ รับมอบถังออซิเจน ขนาดกลาง 13.4 ลิตร + ชุดเกจ์ออกซิเจน 4 ชุด + ชุด PPE 10 ชุด จากผู้ไม่สงค์ออกนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และคณะ รับมอบถังออซิเจน ขนาดกลาง 13.4 ลิตร + ชุดเกจ์ออกซิเจน 4 ชุด + ชุด PPE 10 ชุด จากผู้ไม่สงค์ออกนาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มา ณ โอกาสนี้

28 เมษายน 2566

วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 35,000บาท จากนายสัจจะ - นางชลอ - นางสาวสัจาพร - นางสุดารัตน์ ทรัพย์โภคา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 35,000บาท จากนายสัจจะ - นางชลอ - นางสาวสัจาพร - นางสุดารัตน์ ทรัพย์โภคา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ขออนุโมทนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

18 เมษายน 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 พระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม รวมศรัทธาจากญาติโยม ร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสง และเครื่องวัดความยาวรากฟัน มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 29 มีนาคม 2566 พระครูสุธรรมกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดนายายอาม รวมศรัทธาจากญาติโยม ร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฉายแสง และเครื่องวัดความยาวรากฟัน มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติดูแลผู้ป่วยงานทันตกรรม ขออนุโมทนาสาธุ มา ณ โอกาสนี้

10 เมษายน 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม ด้านบริหาร รับมอบเตียงผู้ป่วย จากนายสุรเดช พวงบุญชู และครอบครัว บริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม ด้านบริหาร รับมอบเตียงผู้ป่วย จากนายสุรเดช พวงบุญชู และครอบครัว บริจาคเพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วย ของโรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

14 มีนาคม 2566

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลนายายอามขอบคุณ ป้าพิศมัย ถนอมวงศ์และสามี ที่นำผัดซีอิ๊วมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขออนุโมทนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โรงพยาบาลนายายอามขอบคุณ ป้าพิศมัย ถนอมวงศ์และสามี ที่นำผัดซีอิ๊วมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ขออนุโมทนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพรปวีณ์ แสงสุรศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รับมอบโต๊ะคร่อมเตียงจากคุณศิลา อำภา บริจาคให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้คุณแม่แฉล้ม อำภา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพรปวีณ์ แสงสุรศักดิ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ รับมอบโต๊ะคร่อมเตียงจากคุณศิลา อำภา บริจาคให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้คุณแม่แฉล้ม อำภา ขอขอบคุณในจิตอันกุศล มา ณ โอกาสนี้

22 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอามด้านบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 27,300 บาท จากนางสมปอง ขาวสวย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และขออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่อ้อย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปวิตรา สุทธิธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอามด้านบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 27,300 บาท จากนางสมปอง ขาวสวย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และขออุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่อ้อย ขาวสวย ขออนุโมทนา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

03 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณนางอรษา สร้อยอนุสรณ์ อยู่ ม.5 บ้านหนองแหวน ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่นำรถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 2 คันมาบริจาคมอบให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงพยาบาลนายายอามขอขอบคุณนางอรษา สร้อยอนุสรณ์ อยู่ ม.5 บ้านหนองแหวน ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ที่นำรถเข็นนั่งผู้ป่วย จำนวน 2 คันมาบริจาคมอบให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

22 มกราคม 2566

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณนางสาวสุภา ชำนาญเวช ที่ปักครอสติสนาฬิกาพร้อมใส่กรอบอย่างสวยงาม มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 6 อัน ขอขอบคุณในความตั้งใจและจิตอันกุศล มา ณ โอกาสนี้

โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณนางสาวสุภา ชำนาญเวช ที่ปักครอสติสนาฬิกาพร้อมใส่กรอบอย่างสวยงาม มอบให้โรงพยาบาลนายายอาม จำนวน 6 อัน ขอขอบคุณในความตั้งใจและจิตอันกุศล มา ณ โอกาสนี้

22 มกราคม 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 116,000 บาท จาก นางมนฤทัย เตียววณิชกุล และครอบครัว (ปั๊มเชลล์ ระยองกิจไพโรจน์) บริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผูู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 116,000 บาท จาก นางมนฤทัย เตียววณิชกุล และครอบครัว (ปั๊มเชลล์ ระยองกิจไพโรจน์) บริจาคมอบให้โรงพยาบาลนายายอาม เพื่ออุทิศให้นายธงชัย เตียววณิชกุล ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกัน มา ณ โอกาสนี้

17 มกราคม 2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 ...นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และทีมบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณวิชัย - คุณวัชรินทร์ ตั้งวงศ์สถาพรและครอบครัว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 12 มกราคม 2566 ...นางสาวจุฑามาศ วิเวโก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม และทีมบริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท จากคุณวิชัย - คุณวัชรินทร์ ตั้งวงศ์สถาพรและครอบครัว เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขอขอบคุณในจิตอันกุศลที่ตั้งใจช่วยเหลือกันมา ณ โอกาสนี้

17 มกราคม 2566

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102

https://disnakertrans.kalselprov.go.id/judi-bola/ http://sisda.kaltaraprov.go.id/sisda-kaltara/storage/slot-dana/ http://jti.polinema.ac.id/slot-gacor/ https://disnakertrans.kalselprov.go.id/demo-pgsoft/ https://dprd-papuaprov.jdihn.go.id/vendor/ https://dprd-papuaprov.jdihn.go.id/slot-dana/ http://cornerstonefg.us.tempcloudsite.com/ slot dana Casino Online