ยินดีกับญาติและผู้ป่วยที่ปลอดภัยจากภาวะวิกฤต โรงพยาบาลนายายอามและงานอุบัติเหตุฉุกเฉินขอขอบคุณญาติและผู้ป่วยที่นำกระเช้าแสดงความขอบคุณมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลนายายอาม

26 ตุลาคม 2565" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102