วันที่ 23 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่โรงพยาบาลนายายอาม เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระยะเวลากว่า 5 ปี เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

30 กันยายน 2565หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102