วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์ไพศาล สุยะสา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม พร้อมด้วยนางสาวปวิตรา สุทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง จากนายประสาท - นางสติ ชื่นทรวง เพื่ออุทิศให้ นายวิศิษฐ์ - นางอรุณี ศรีวิ

04 สิงหาคม 2565" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102