โรงพยาบาลนายายอาม ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม ที่นำหินคลุก พร้อมด้วยทีมงาน มาปรับเกลี่ยลานดิน ที่เป็นหลุมลึก เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ประชาชน สามารถจอดรถในขณะที่มารับส่งผู้ป่วย ที่มารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนายายอาม ให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น

22 มีนาคม 2564" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102