โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

28 มกราคม 2564

โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ที่ >>>Download<<<