โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

17 สิงหาคม 2563

โรงพยาบาลนายายอาม ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
2.พนักงานบริการ 2 อัตรา
3.พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา
4.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารได้ >>>Download<<<