ที่อยู่

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160

โทรศัพท์

โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102
-ศุนย์รีเฟอร์กลับ รพ. เบอร์ 115
-ติดต่อประกันสุขภาพ,ตรวจสอบสิทธิ,เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เบอร์ 140
-ติดต่อขอใบรีเฟอร์ เบอร์ 133
-ติดต่อทันตกรรม นัดทำฟัน เบอร์ 116
-ติดต่อเรื่องยา เบอร์ 113
-ติดต่อรับเช็ค เบอร์ 104


แบบฟอร์มติดต่อทางอีเมล์