• slide 1
  • slide10
  • slide11
  • slide12
  • slide13
  • slide 6
  • slide 7
  • slide 8
เต็มใจบริการ
ทำงานเป็นทีม
ยิ้มรับการพัฒนา

นายแพทย์ไพศาล สุยะสา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม

วิสัยทัศน์

บริการดี มีมาตรฐาน ประสานชุมชน มุ่งผลโรงพยาบาลคุณภาพ

พันธกิจ

มุ่งมั่นให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟู อย่างมีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้รับบริการ สุขภาพดี มีความพึงพอใจ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัฒนธรรมองค์กร

เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มรับการพัฒนา

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการเฉพาะคนไข้อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด- 19 ขณะปฏิบัติหน้าที่

ประกาศ โรงพยาบาลนายายอาม ระหว่างวันที่ 23-29 เมษายน 2565 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการเฉพาะคนไข้อุบัติเหตุ-เจ็บป่วยฉุกเฉิน เท่านั้น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด- 19 ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องกักตัว ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการมารับบริการที่ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในวันเวลาดังกล่าว
ขออภัยในความไม่สะดวก หากมีข้อสังสัยสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 039-491103 ต่อ 115

" สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีในชีวิต! "

พูดคุยสอบถามเรื่องราวต่างๆได้ที่ เว็บบอร์ด

โรงพยาบาลนายายอาม
115 ม.12 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร 039491103 - 5
แฟกซ์ 039-491103 ต่อ 102